Dlouhé Dvory - místo setkávání 

Dovolte mi prosím předat něco z toho, co jsem se naučila a během života pochopila.


Jmenuji se Lenka Fofová a vítám všechny, kteří jste navštívili mé stránky.

Jako červená nit mne životem provází láska. Láska ke všemu živému a touha pomáhat těm, kteří to potřebují.

Již od raného dětství bylo ve mně silné přání, přinášet všem okolo sebe radost. Má cesta životem byla a je bohatá, díky víře v Boha a ve vyšší řád, nežli je ten lidský.

Mým životním zaměstnáním se stalo kuchařské řemeslo. Celých třicet let jsem hledala způsoby, jak připravit pokrmy tak, aby byly chutné a pomáhaly nám udržovat tělesné zdraví. Vedle mého zaměstnání jsem se zabývala i podporou zdraví dalšími prostředky jako jsou byliny, Bachovy esence a v poslední době k nim přibyla Autopatie a metoda Acces bars.

Jsem na cestě vývoje, tak jako Vy, a těším se z každého nového setkání, které mi přináší nové zkušenosti a poznání. Věřím, že i Vás tato setkání podpoří a obohatí.

Máte-li tedy chuť naučit se, jak zdravě, rychle a s lehkostí připravit celou řadu zdraví podporujících, chutných pokrmů nebo chcete strávit hodinu relaxací duše i těla, jsem připravena přivítat Vás a podělit se s Vámi o své zkušenosti.

O nás! 

ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ

VOLNÉ SPOLEČENSTVÍ POMÁHAJÍCÍCH ŽEN

Vzniklo z potřeby kruhu žen stejného ladění s touhou uplatnit vlohy a schopnosti v pomoci potřebným. Každá z nás má jiné předpoklady a jiné zaměření, ale všechny máme společný cíl. Pomáhat jak v péči o zdravotní stav jednotlivců, tak i v jejich nasměrování k duchovnímu růstu v běhu všedních dní i v těžkých okamžicích jejich života.

Nabízíme pomoc, oporu a naději pro zvládnutí Vaší momentální životní etapy.

Více naleznete na www.zivotemkezdravi.com